fbpx

Ładowanie strony

Podział majątku

Podział wspólnego majątku byłych małżonków jest naturalnie konsekwencją instytucji rozwodu. Jeżeli strony nie mogą porozumieć się w tej materii, sprawa musi zostać skierowana do postępowania sądowego. Przedmiotem takiego postępowania jest przede wszystkim ustalenie składu majątku, ustalenie wartości tego majątku oraz podział majątku z ustaleniem ewentualnych spłat, bądź dopłat. Nadto sąd może ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym oraz rozstrzygnąć dodatkowe roszczenia, wysuwane ze względu na specyfikę sprawy i warunki występujące pomiędzy małżonkami. Jest to złożony proces, któremu zazwyczaj towarzyszą silne emocje, wpływające na ocenę sytuacji. Korzystne jest z pewnością skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, który doradzi, jak zachować się w indywidualnej sytuacji klienta, a także wesprze go jako pełnomocnik podczas procesu sądowego.

W świetle art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ten właśnie majątek podlega podziałowi w postępowaniu sądowym. Ustawodawca uregulował, co konkretnie należy zakwalifikować do majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty /sprawdź wpis/.

Podział majątku przy rozwodzie może być przeprowadzony zasadniczo na trzy sposoby. Podstawowy polega na fizycznym podziale majątku wspólnego. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Trzeci sposób polega na sprzedaży w całości majątku wspólnego, przy czym uzyskana ze sprzedaży kwota dzielona jest między byłych małżonków.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kompleksowej obsługi sprawy o podział majątku po rozwodzie włącznie z reprezentacją w sądzie. Warto zaufać profesjonalistom, aby podział majątku był zrealizowany w sposób racjonalny i sprawiedliwy. Zapobiegnie to konieczności składania apelacji w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia, co wiąże się z niepotrzebnymi kosztami.

Zachęcamy również do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat podziału majątku /baza wiedzy/.