Ładowanie strony

Podział majątku

Podział wspólnego majątku byłych małżonków jest naturalnie konsekwencją instytucji rozwodu. Jeżeli strony nie mogą porozumieć się w tej materii, sprawa musi zostać skierowana do postępowania sądowego. Przedmiotem takiego postępowania jest przede wszystkim ustalenie składu majątku, ustalenie wartości tego majątku oraz podział majątku z ustaleniem ewentualnych spłat, bądź dopłat. Nadto sąd może ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym oraz rozstrzygnąć dodatkowe roszczenia.

W świetle art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ten właśnie majątek podlega podziałowi w postępowaniu sądowym. Ustawodawca uregulował, co konkretnie należy zakwalifikować do majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty /sprawdź wpis/.

Podział może być przeprowadzony zasadniczo na trzy sposoby. Podstawowy polega na fizycznym podziale majątku wspólnego. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Trzeci sposób polega na sprzedaży w całości majątku wspólnego, przy czym uzyskana ze sprzedaży kwota dzielona jest między byłych małżonków.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kompleksowej obsługi sprawy o podział majątku włącznie z reprezentacją w sądzie. Warto zaufać profesjonalistom, aby podział majątku był zrealizowany w sposób racjonalny i sprawiedliwy.

Zachęcamy również do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat podziału majątku /baza wiedzy/.