fbpx

Ładowanie strony

Orzeczenie sposobu korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania
Orzeczenie sposobu korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania

Zasadniczo małżonkowie na etapie przygotowywania pozwu rozwodowego już ze sobą nie zamieszkują. Zdarza się jednak też tak, że mimo faktycznego rozpadu małżeństwa strony dalej korzystają z jednego mieszkania. W związku z tym, że na tym tle może dojść do konfliktów między stronami, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków /art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego/. Nie powinno być wątpliwości, iż rozwód zmierza do rozłączenia małżonków nie tylko w sensie prawnym, ale też faktycznym. Należy więc podkreślić, iż orzeczenie to ma na celu uregulowanie tej kwestii w sposób tymczasowy przez okres od dnia rozwodu do dnia wyprowadzki jednego z małżonków. Wspomnieć należy również, że orzeczenie to nie wpływa na tytuł własności do nieruchomości. Przykładowo jeżeli mieszkanie stanowi wyłączną własność jednego z małżonków,  orzeczenie to nie rozszerza tej własności na drugą stronę. Tak jak zostało podane wyżej jest to regulacja jedynie tymczasowa, która daje możliwość korzystania z konkretnego pomieszczenia drugiej stronie w okresie po rozwodzie.

 

Przygotowując żądania pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew, jeżeli występuje konieczności wspólnego korzystania z mieszkania przez małżonków po rozwodzie, należy przedstawić sądowi przykładowy model sposobu wspólnego korzystania z mieszkania.

Udostępnij artykuł: