Ładowanie strony

Jak wyliczyć alimenty?
Jak wyliczyć alimenty?

Powszechnie wiadomo, iż rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz swoich dzieci. Pojawia się w tym zakresie podstawowe pytanie, od czego zależy wielkość alimentów? Ustawa kształtuje dwie przesłanki, a mianowicie usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica.

W pierwszej kolejności skupimy się na usprawiedliwionych potrzebach dziecka. Jak wyliczyć ich koszt? Potrzeby dziecka to najogólniej rzecz ujmując wszystko to co potrzebne do codziennej egzystencji, to co jest potrzebne aby zapewnić dziecku tak zwany fizyczny i duchowy rozwój oraz przygotowanie do życia w samodzielności. Pomocnym narzędziem do wyliczenia alimentów jest tabela z podziałem na koszty bieżące oraz średnio i długookresowe. Bieżące wydatki dotyczą wyżywienia, opłat mieszkaniowych, środków higieny i czystości, zajęcia edukacyjne czy sportowe, średniookresowe to na przykład odzież i książki, a długookresowe to sprzęt sportowy, czy wyposażenie pokoju.

Druga strona medalu to możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica. Oczywistej jest, że jeżeli rodzić dysponuje większymi dochodami, sąd może orzec większe alimenty. Istotne jest, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Co jednak jeżeli osoba zobowiązana jest bezrobotna? W tym zakresie orzecznictwo jest bezlitosne. Możliwości rodzica należy tłumaczyć nie tylko jako dochody rzeczywiście uzyskiwane. W istocie chodzi o dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Tym samym fakt pozostawania bezrobotnym zasadniczo nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego.

Udostępnij artykuł: