fbpx

Ładowanie strony

Czy można wykorzystać dowód z nagrania w sprawie sądowej?
Czy można wykorzystać dowód z nagrania w sprawie sądowej?

Bardzo często prezentowane jest stwierdzenie, iż dowód z nagrania video lub audio jest dowodem nielegalnym i tym samym nieprzydatnym do sprawy sądowej. Z taką ogólną tezą nie można się zgodzić. Z kwestią tą rozprawiły się kilkukrotnie sądy powszechne. Przykładowo można przedstawić wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

 

„Istnieje możliwość skorzystania w procesie sądowym z dowodu z nagrań, nawet jeżeli nagrań tych dokonano bez wiedzy i zgody jednego z rozmówców. Pogląd ten ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku, gdy strona nie może, bądź jest dla niej nadmiernie utrudnione, dowieść za pomocą innych środków dowodowych swoich racji mających decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu.” Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2016 r. I ACa 1653/15

 

Mając na uwadze powyższe zdecydowanie zachęcamy do załączania do akt sprawy nagrania video lub audio pozwalające ustalić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Taki materiał dowodowy ma zdecydowanie większą wartość niż na przykład dowód z przesłuchana świadka i może przesądzić o rozstrzygnięciu sprawy.

Udostępnij artykuł: